بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

هدف از این پایان نامه بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی می باشد

دانلود بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

سبک رهبری شاخصهای عملکردی شاخص های عملکرد بیمارستانی شیوه اداره بیمارستانها رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت رابطه شیوه اداره بیمارستانها با شاخص های عملکرد آن
دسته بندیبهداشت عمومی
فرمت فایل doc
حجم فایل 188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت

بررسی شیوه اداره بیمارستانهایمنتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////
*هدیه:
ضمیمه شدن پرسشنامه های مرتبط
1:سبک رهبری
2.شاخصهای عملکردی
//////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
چکیده
پژوهشگر با انجام این

ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-02 00:09

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی