فایل اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
نام محصول دانلودی: اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

در افراد چاق‌ مصرف كننده داروهای‌ مقلد سمپاتیك‌ رژیم‌ غذایی‌ آنها بایستی‌ به‌ نحوی‌ تنظیم‌ گردد كه‌ كلیه مواد مغذی‌ ضروری‌ را به‌ میزان‌ كافی‌ دریافت‌ نمایند و فقط‌ میزان‌ كالری‌ دریافتی‌ آنها كاهش‌ یافته ‌باشد در این‌ صورت‌ این‌ بیماران‌ در دوره كاهش وزن دچار كمبود دریافت‌ مواد مغذی‌ ضروری‌ نخواهند شد   ***داروهای‌ مقلد سمپاتیك‌ بویژه‌ دكستروام


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-01 17:25

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی